top of page
  • Leon de Stadler

Spreekwoorde nie sommer net vir die sports nie


Spreekwoorde en ander segswyses het einde September 2022 verskyn. Lees meer oor hierdie woordeboek en waar om hom te kry hier.


Maar hoekom is kennis van spreekwoorde so belangrik? Die volgende kom uit die Voorwoord van die boek:


Oor die belang van spreekwoorde

In sy voorwoord tot die eerste uitgawe skryf Anton Prinsloo die volgende: “Spreekwoorde en uitdrukkings openbaar die siel van 'n taalgemeenskap. Hulle besit 'n lewe van hulle eie met dikwels onverwagte wendings wat telkens 'n lewenswaarheid omvat.” Ons spreekwoordeskat verraai 'n rykdom van kennis oor ons geskiedenis, waar ons vandaan kom, wat vir ons belangrik was en steeds is, en dit verraai hoe kompleks en verweef die menslike leefwêreld is. Dit is 'n stuk kulturele rykdom wat miskien meer aandag verdien as wat dit in ons moderne era kry. 'n Lewe sonder spreekwoorde is voorwaar 'n armer lewe.


Natuurlik het ons kennis van spreekwoorde ook iets te make met die kwaliteit van ons kommunikasie. Spreekwoorde bied 'n instrument waarmee ons ontslae kan raak van grys, verbeeldinglose taalgebruik en waarmee ons meer kreatief kan uitdrukking gee aan dikwels komplekse idees. Dit gee ons die kans om humor in te bou in 'n boodskap wat andersins maar vaal sou wees. Dit gee aan ons die mag om ons luisteraars of lesers te stimuleer sodat ons ook hulle aandag behou vir dit wat ons wil oordra. Kortom, kommunikasie wat ook die meer figuurlike taal van spreekwoorde inspan is eenvoudig ryker en meer robuus.


Hierdie spreekwoordeboek ontsluit egter ook die spreekwoorde van 'n ander taal en 'n ander leefwêreld, naamlik dié van Engels. Daardeur word die waarde van die boek verder verhoog, veral in 'n wêreld waar Engels so 'n belangrike omgangstaal geword het.

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page