top of page
 • Leon de Stadler

Grondig hersiene uitgawe van Afrikaanse tesourus


Die nuwe hersiene uitgawe van Tesourus van Afrikaans het verskyn in 2021 en is landwyd beskikbaar in boekwinkels en by die volgende aanlynomgewings:Soek jy daardie nommerpaswoord, die een wat presies reg is vir dit wat jy wil oordra? Wil jy die styl van jou skryfwerk verbeter? Wil jy jou woordeskat rondom ‘n bepaalde gedagte uitbrei?


Dan is hierdie hersiene uitgawe van die Tesourus van Afrikaans vir jou bedoel.

Die Tesourus van Afrikaans gee 'n beeld van die verskeidenheid en kompleksiteit van die Afrikaanse woordeskat en die fyn net van betekenisse wat binne die woordeskat geweef word. Vir elkeen wat in Afrikaans belangstel en doeltreffend wil kommunikeer, is dit 'n besondere instrument.


 • Meer as 20 000 nuwe inskrywings is in die hersiene uitgawe bygewerk vir 'n totaal van meer as 140 000 inskrywings

 • Die hersiene uitgawe gee 'n pragtige beeld van die besondere ontwikkeling van Afrikaans oor die afgelope 20 jaar, van die wyse waarop die taal aangepas en gegroei het in 'n immer veranderende wêreld

 • Duisende woorde word in 855 betekenisvelde gerangskik

 • Hierdie indeling ontsluit 'n wonderlike netwerk van verwante woorde en uitdrukkings in elkeen van hierdie betekenisvelde

 • Dit wys vir jou sinonieme, byna sinonieme, en teenoorgesteldes en help jou om al die nuanseverskille tussen die items te ontdek

 • Jy ontdek oorkoepelende terme, woorde wat verwys na die onderdele van 'n saak, woorde wat verwys na die persoon wat 'n bepaalde handeling uitvoer, om maar enkele van die betekenisverhoudinge uit te wys

 • Jy maak kennis met spreekwoorde en ander vaste uitdrukkings wat met bepaalde konsepte geassosieer word

 • 'n Uitgebreide indeks help in jou soektog na die regte woord

 • Jy word verder begelei deur kruisverwysings en gebruiksetikette

 • En daar is 'n verskeidenheid woorde uit die variante van Afrikaans opgeneem

Uiteindelik is die Tesourus van Afrikaans inderdaad 'n skatkis wat die woordeskat vir jou ontsluit op 'n totaal ander manier as 'n tradisionele verklarende woordeboek of 'n vertalende woordeboek.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page