top of page
Blogs en ander publikasies

Op hierdie blad sal daar van tyd tot tyd bydraes verskyn wat ter sake is vir woordeboekonderrig. In die bydraes word verskillende temas kortliks aan die orde gestel, waaronder

  • die beskikbaarheid of verskyning van spesifieke woordeboeke

  • die rol en belangrikheid van woordeboeke

  • verskillende woordeboektipes

  • die taalskat wat deur woordeboeke ontsluit word

  • woordeboeke in die klaskamer

  • woordeboekvaardighede

  • en nog vele meer

Artikels/Articles

Carstens, Adelia. 1995. Language teaching and dictionary use: An overview. (read the article here)

Van der Merwe, Michele. 2009. Die opvoedkundige waarde van woordeboeke: Voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika. (lees die artikel hier)

Van der Merwe, Michele. 2022. Teksgebaseerde tesourusgebruik in 'n Afrikaanse taalonderrigkonteks. (lees die artikel hier)

bottom of page