top of page

Woordeboeke

Dictionaries

Gedruk/Printed
Besoek die volgende skakels vir woordeboeke wat in Suid-Afrika verkrygbaar is/Visit the following links for dictionaries that are available in South Africa:
Pharos Woordeboeke/Pharos Dictionaries
Oxford University Press South Africa
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)
Aanlynwoordeboeke/Online dictionaries
Sommige van die bronne is gratis, sommige nié. Gebruikers moet ook daarmee rekening hou dat hierdie aanlynbronne nie almal ewe betroubaar is nie.
Some of the sources are free, some not. Users must also keep in mind that these online resources are not equally trustworthy.
Pharos Aanlyn/Pharos Online (hierdie bron sluit 39 woordeboeke in)
VivA (waar jy ook die aanlynweergawe van die HAT  en verskeie ander bronne kan kry)
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)
Collins Dictionary Online
Longman Dictionary of Contemporary English
Cambridge Dictionary
Oxford English Dictionary
Merriam-Webster Dictionary
The Free Dictionary
The Power Thesaurus
Wiktionary
Dictionary.com
Google Dictionary
Ander bronne/Other resources
Afrikaans.com
Taaloord
VivA
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

bottom of page